Hometown延续本季善用的拼贴主题,

Hometown ‘ two tone shirt ‘ 跳色

Hometown ‘ two tone shirt ‘ 跳色
使用深蓝及灰色做出简单俐落的视觉效果,

Hometown ‘ two tone shirt ‘ 跳色
在背面绣有Hometown字样,

Hometown ‘ two tone shirt ‘ 跳色

Hometown ‘ two tone shirt ‘ 跳色
在钮釦的部份刻意用跳色的钮釦做出简单强烈的细节感。